Zienswijze internetconsultatie ontwerp aansluitroutes Lelystad Airport

7 november 2017

Met de zienswijze aan Ministerie van Infrastructuur & Waterstaat reageren de Natuur en Milieufederaties van Flevoland, Overijssel, Gelderland, Noord-Holland, Friesland, Groningen, Utrecht, Zuid-Holland, Drenthe, Zeeland en Limburg op het ontwerp van de aansluitroutes van Lelystad Airport op het hogere luchtruim.

Voor meer vragen kunt u contact opnemen met Vera Dam via v.dam@nmfflevoland of 06-12664827

NMFF-adviesloket Ruimte helpt!
Heeft u vragen over de bescherming van de Flevolandse natuurgebieden en ruimtelijke plannen? Loket Ruimte helpt! (info@nmfflevoland.nl, 0320-253505).  NMFF-adviesloket Ruimte adviseert en ondersteunt.

Zie ook:
– Consultatie over ontwerp-aansluitroutes luchthaven Lelystad
Opnieuw onrust rond vliegroutes Lelystad
– Onrust rond vliegroutes Lelystad
– Provincie en Lelystad Airport zetten luchthavenbesluit op losse schroeven
– Zienswijze NMFF op besluit Ministerraad groei luchthaven Lelystad (2015)
– NMFF zienswijze groei Luchthaven Lelystad vervat in Maatschappelijk kader (2014)
– Zienswijze ontwerp Luchthavenbesluit Lelystad NMFF 29 juli 2014
– Schriftelijke inbreng aan de Tweede Kamer Vaste commissie voor Infrastructuur en Milieu 25 juni 2014 luchthaven Lelystad
– Reactie NMFF Luchthavenoverleg actuele ontwikkelingen 6 mei 2014
– Maatschappelijk kader Natuur en Milieu ontwikkeling luchthaven (2010)